županija

Nakon što je SDP konferencijom za medije predstavio svoje kandidate za izbore u županiji koji nisu bili zadovoljni dosadašnjim radom Županije primili smo priopćenje Županije kojeg prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

ponukani konferencijom za medije gospodina Peđe Grbina i kandidata SDP-a za župana i zamjenicu župana Karlovačke županije, a u kojem neargumentirano prozivaju Karlovačku županiju dužni smo reagirati argumentima.

Karlovačka županija je sa svojim program „407 za 047“ krenula 2017. godine. Do danas  je u županijski  GIS, kojeg je prepoznala i Svjetska banka, uneseno 885 projekata. Ako se filtrira sa zadanom trenutnom fazom: „završetak“, „odustanak investitora“, „uporabna dozvola“, dobije se broj od 334 projekata, što znači da ih je još u nekoj fazi pripreme ili provedbe, odnosno ostalo za završiti, 502. Ako se filtrira po statusu projekta „završeno“ dobije se broj 371. Dakle, oko 500 projekata unesenih u bazu GIS je još aktivno. Samim time, može se vidjeti da će dio projekata biti u svojoj završnoj fazi ili u provedbi nakon lokalnih izbora, bez obzira koja će struktura biti na vlasti.

Projekti vezani uz Grad Ogulin po svojoj su ukupnoj vrijednosti, ali i značaju, u samom vrhu jedinica lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji. Riječ je, prije svega, o projektu obrane Ogulina od poplave (186 milijuna kuna, gdje s ponosom ističemo tzv. ogulinski model, jedinstven primjer u RH koji je sedmerostruko ubrzao rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na projektu obrane od poplava), zatim o darovanju državne imovine za realizaciju dva ogulinska projekta – dječji vrtić u dijelu nekadašnje vojarne Sveti Petar i za rekonstrukciju Šenoine ulice i Ulice Ivana Gorana Kovačića. Pored svega navedenog, tu su i projekti milijunskih vrijednosti iz županijskog programa „407 za 047“ na ogulinskom području, a koji su već završeni ili se na njima radi. Sveukupno je za grad Ogulin u GIS sustav uvedeno 99 projekata, vrijednosti 1.361.948.147,85 kuna. Od toga su završena 44 projekata (vrijednosti 23.341.466,46 kuna), u provedbi su 32 projekta (vrijednosti 482.118.123,39 kuna), te u pripremi 23 projekta (vrijednost: 856.488.558,00 kuna).

Karlovačka županija je snažno angažirana u poboljšanje školskog standarda na području grada Ogulina. Kroz program „407 za 047“ Karlovačke županije uloženo preko 30 milijuna kuna u školstvo grada Ogulina. Energetski je obnovljena Područna škola Kučinići u okviru OŠ Ivane Brlić Mažuranić , čija je vrijednost 1,2 milijuna kuna. Završena je izgradnja zajedničke kotlovnice za dvije škole – Osnovnu školu Ivana Brlić Mažuranić i Obrtničku i tehničku školu. Projekt naziva Wood Key imao je za cilj pokrenuti energetsku tranziciju kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora-biomase. Sam projekt je vrijedan 3,3 milijuna kuna, a financiran je s 85% bespovratnih sredstava.

Kroz županijski program „407 za 047“ provodi se i energetska obnova Gimnazije Ogulin. Karlovačka županija kao osnivač, provela je javni poziv za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade škole, a projektna dokumentacija je izrađena u srpnju 2020. godine, za koju je Karlovačka županija izdvojila 243.750,00 kuna. Vrijednost projekta je preko 11 milijuna kuna.

Karlovačka županija redovito brine i o standardu zdravstvenih ustanova kojima je osnivač.

U Dom zdravlja Ogulin uloženo preko 3 milijuna kuna. Najnovija investicija je uređenje sanitarnih čvorova u vrijednosti 545 tisuća kuna, a sredstva su osigurana kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također dovršena je i izmjena stolarije, točnije 67 prozora koji su zamijenjeni s novim energetsko učinkovitim, vrijednosti 520 000 kn, dobivenih dijelom iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te decentraliziranim sredstvima Karlovačke županije. Kroz projekt KAŽU zdravlje nabavljeni su ultrazvučni uređaji za pedijatriju i ultrazvuk abdomena i ortopan vrijednosti oko 800 000 kn. Ovime će se olakšati pacijentima iz ogulinskog, ali i šireg područja da ne moraju više odlaziti na preglede u udaljena mjesta, a posebno će biti od koristi roditeljima s malom djecom koji će dijagnostičke preglede moći obavljati u Ogulinu. Potrebno je još spomenuti i specijalističko usavršavanje liječnika obiteljske medicine, vrijednosti oko 900 000 kn te liječnika ginekologa pri Domu zdravlja Ogulin.

Kroz program Karlovačke županije „407 za 047“ uskoro započinje i veliki projekt energetske obnove  Opće bolnice Ogulin, čiju izradu s 430 tisuća kuna financira Karlovačka županija. Procijenjena ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 40 milijuna kuna. Tijekom pandemije virusa COVID-19 nabavila je medicinsku zaštitnu opremu i uređaje za Opću bolnicu i bolnicu branitelja Domovinskog rata Ogulin.

Također, nabavljen je novi CR uređaj, vrijednosti 170 tisuća kuna, a radi se o dijagnostičkom digitalizatoru neophodnom za dobivanje rendgenskih snimaka pacijenata na udaljenoj lokaciji. Karlovačka županija je s preko 1,2 milijuna kuna financirala i izmjenu RTG cijevi na CT uređaju koji je neophodan za rad ogulinske bolnice. U bolnici je profunkcionirao respiracijski centar, a uloženo je blizu 200 tisuća kuna za uređenje prostora za isti.

Županija je partner na projektu „deinstitucionalizacije“ u okviru kojeg će se urediti potkrovlje Doma Srećko Badurina uključujući kuhinju, kao i parkiralište bolnice s dijelom prizemlja bolnice, vrijednosti 7 milijuna kuna.

Također, treba spomenuti i uređenje 8 županijskih cesta na području Ogulina, projekt „Susret s rijekom“, projekt „Dodir civilizacija“ za Frankopanski kaštel u Ogulinu i drugi, ne manje važni projekti za stanovnike Ogulina i okolice. 

Izražavamo žaljenje što se gospodin Peđa Grbin pojavi u gradu Ogulinu samo u politikanske svrhe sa ciljem rušenja dobre i efikasne suradnje sa svim jedinicama lokalne samouprave. Gradonačelnik grada Ogulina je u više navrata javno potvrdio i pohvalio dobru i efikasnu suradnju Grada i Županije, dok se s druge strane Županija spremno odazvala njegovoj zamolbi za pomoć i suradnju u rješavanju projekata vitalnih za grad Ogulin.

https://kaportal.net.hr/zupanija/ogulin/3917870/odrzan-zupanijski-kolegij-u-ogulinu-najprioritetnijim-naglasen-projekt-obrane-od-poplave-grada/

Kolegij gradonačelnika Dalibora Domitrovića i zamjenice župana

Odnosi sa vodstvom Karlovačke županije počinju se mijenjati na bolje

Ured župana Karlovačke županije

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime