novac

S ciljem poreznog rasterećenja i povećanja neto plaća, u Hrvatskom saboru izglasan je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji će se primjenjivati na dohodak ostvaren nakon 1. siječnja 2024. godine.

Izmjenama se povećava iznos osobnog odbitka s 530,90 eura na 560,00 eura te se mijenjaju  koeficijenti koji se koriste za izračun uvećanog osobnog odbitka za uzdržavane članove.

Primjerice ako imate jedno dijete kao poreznu olakšici vaš ukupni osobni odbitak trenutno iznosi 763,17 eura, a nakon 1. siječnja isti će iznositi 840,00 eura.

U slučaju da imate dvoje djece osobni odbitak koji sada iznosi 1.094,98 eura, nakon 1. siječnja iznosit će 1.232,00 eura. Povećanje osobnog odbitka rasteretiti će porezne obveznike u vidu smanjenja porezne obveze i time povećati neto prihod.

Što donosi Ogulincima ukidanje prireza?

Zakonskim izmjenama od sljedeće godine više nećemo plaćati prirez na porez na dohodak koji u Ogulinu trenutno iznosi 5 %.

Izmjenama Zakona određuje se i minimalna te maksimalna visina poreznih stopa koju sukladno prijedlogu izvršnog tijela (gradonačelnika/načelnika) usvajaju predstavnička tijela jedinica odnosno općinska i gradska vijeća.

Zakonom je tako određeno da je za grad kao što je Ogulin s manje od 30.000 stanovnika propisana niža stopa poreza na dohodak u granicama od 15,00% do 22,40 % te viša stopa poreza na dohodak u granicama od 25,00% do 33,60%.

Grad Ogulin je na svojim stranicama objavio nacrt Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Grada Ogulina (https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-visini-poreznih-stopa-godisnjeg-poreza-na-dohodak-Grada-Ogulina.doc) gdje je niža stopa poreza na dohodak propisana u iznosu od 20 %, a viša u iznosu od 33 %. Kakav će učinak predložene stope imati na plaću daje se u primjeru bruto plaće poreznog obveznika s jednim djetetom:

OPISPlaća do 31.12.23.Plaća od 01.01.24.
Bruto plaća*1.500,001.500,00
Obvezni doprinosi iz plaće   300,00   300,00
Dohodak1.200,001.200,00
Osobni odbitak   763,17   840,00
Porezna osnovica   436,83360,00
Porez     87,37    72,00
Prirez       4,37
Porez i prirez ukupno   91,74    72,00
Neto plaća1.108,26 1.128,00
Razlika       19,74
*Podaci za bruto plaću uzeti su po iznosu prosječne bruto isplaćene plaće u Karlovačkoj županiji za VI. mjesec 2023. koji objavljuje Državni zavod za statistiku te prosjek iznosi 1.527,00€ bruto.

Prema tome, plaća osobe iz primjera (bruto plaća poreznog obveznika s jednim djetetom) povećat će se mjesečno za 19,74 eura.

Kada bi Grad Ogulin, odnosno Gradsko vijeće propisalo stopu poreza na dohodak od npr. 16 %, izračun bi bio sljedeći:

OPISPlaća do 31.12.23.Plaća od 1.1.24.
Bruto plaća1.500,001.500,00
Obvezni doprinosi iz plaće   300,00   300,00
Dohodak1.200,001.200,00
Osobni odbitak   763,17   840,00
Porezna osnovica   436,83  360,00
Porez     87,37     57,60
Prirez       4,37
Porez i prirez ukupno   91,74     57,60
Plaća za isplatu1.108,26 1.142,40
Razlika       34,14

Prema tome, ukoliko Gradsko vijeće grada Ogulina usvoji stopu poreza na dohodak od 20 %, plaća iz primjera povećat će se za 19,74 eura mjesečno, a ukoliko bi se Vijeće odlučilo za nižu stopu od npr. 16 %. tada bi plaća iz primjera porasla za 34,14 eura.

Obzirom da Odluka o visini poreznih stopa još nije izglasana te se trenutno nalazi u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, građani i zainteresirana javnost može dati primjedbe na Nacrt Odluke putem obrasca koji se nalazi na stranicama grada Ogulin ili na poveznici u nastavku https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2023/10/OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju-4.doc ili pak mogu preko predstavnika u gradskom vijeću koji su birani od strane naroda, utjecati na izmjenu predložene stope poreza na dohodak kako bi građanima u njihovim novčanicima ostao koji euro više.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime