JU Natura Viva Karlovačke županije obnovila je 12 ploča uz stazu, uz pomoć radnika Uprave šuma Ogulin, HGSS Ogulin i HPD Ogulin i suradnju Fakultet šumarstva i Hrvatsko šumarskog društva Karlovac.

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije obnovila je 12 ploča uz stazu, a postavili su ih radnici Uprave šuma Ogulin uz pomoć HGSS Ogulin i HPD Ogulin.

Vizualno je ujednačeno i obnovljeno pet botaničkih ploča prema idejnim materijalima prerano preminulog prod.dr.sc. Joze Franjića te sedam interpretacijskih ploča JU NATURA VIVA o prirodoslovnim vrijednostima Kleka i kao Natura 2000 područja. U izradi stručnog sadržaja uz JU NATURA VIVA i Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu sudjelovalo je i Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac.

Izuzetno težak terenski posao postavljanja ploča odradile su Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Ogulin sa 44 radnika koji su od podnožja u Bjelskom do samog vrha Kleka u duljini od 2 km i 600 metara visinske razlike na rukama prenijeli više stotina kilograma različitog materijala za info ploče, uz neizostavnu pomoć HGSS Stanice Ogulin i HPD Ogulin te dakako JU NATURA VIVA.

Omiljena planinarska destinacija ovim je projektom dobila nove i obnovljene interpretacijske ploče koje će sigurno privući pozornost planinara i omogućiti uz druge i edukativnu funkciju boravka u prirodi.

 Ova planinarska staza nalazi se u zaštićenom području značajni krajobraz Klek i Natura 2000 područje.

Edukativna staza s pločama prezentirana je još povodom Europskog tjedna mobilnosti usponom do planinarskog doma na Kleku u prezentacijskoj šetnji koju su organizirale Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Hrvatske šume uprava šuma podružnica Ogulin kojima se pridružilo 30-ak sudionika i predstavnika raznih institucija i udruga.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime