2 4

Danas je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt obrane od poplave grada Ogulina te Ugovor za „Izvođenje radova na izgradnji nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na k.o. Karlovac ll, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj“.

U Uredu župana Karlovačke županije uz domaćine, župana Damira Jelića i gradonačelnika Karlovca Damira Mandića sa suradnicima, potpisivanju ovih ugovora prisustvovali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i generalni direktor tvrtke „Hrvatske vode“ Zoran Đuroković, sa suradnicima.

Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt obrane od poplave grada Ogulina, vrijedan 186 milijuna kuna, potpisali su ministar Tomislav Ćorić, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Marko Veselčić, u ime tvrtke Hrvatske vode.

“Kad je riječ o Ogulinu, ne samo što su dobivena sredstva, već i izvedeni radovi za 2 milijuna kuna na zaštitnom zidu za potrebe ribnjaka, u tijeku je natječaj s gotovo 50 milijuna vrijednih radova za objekte na pregradi, odnosno, retenciji Ogulin. Ako sve zbrojimo, više od 150 milijuna kuna je aktivnoj fazi. Očekujemo u veljači građevinsku dozvolu za sam pregradni profil retencije. Radimo na više kolosjeka kako bi povećali sigurnost na karlovačkom i ogulinskom, a uskoro, vjerujemo, i na sisačkom području.” – rekao je Đuroković.

Ugovor za izvođenju radova na izgradnji nasipa uz rijeke Koranu i Mrežnicu, vrijedan ukupno 48 milijuna kuna, potpisali su, u ime Hrvatskih voda, Marko Veselčić, voditelj Sektora za zaštitu od štetnog djelovanja voda te predstavnici tvrtke Swietelsky d.o.o. iz Zagreba, koji će izvoditi radove na ovom projektu. Rok za završetak radova je 2 godine.

Župan Jelić zahvalio je svima koji su svojim trudom doprinijeli da dođe do potpisivanja ovih vrijednih ugovora koji predstavljaju značajan pomak na projektima obrane od poplava gradova Karlovca i Ogulina i njihove okolice, za što je posebno zaslužan ministar Tomislav Ćorić na čiju je inicijativu i donesen tzv. Zakon o Kupi koji je omogućio znatno ubrzanje svih radnji i postupaka u realizaciji ovih projekata.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime