Intervju sa županom Damirom Jelićem

229

Na kraju 2019. godine razgovarali smo sa županom Karlovačke županije, gospodinom Damirom Jelićem te  ga zamolili da se osvrne na godinu iza nas, na sve planirano i učinjeno, ali i da najavi ono što nas očekuje u idućoj godini.

1. Kako biste ocijenili godinu koja je na izmaku?

Bila je to godina u kojoj smo jako puno radili, obilazili sve dijelove županije, družili se s ljudima na terenu. Bila je to i godina mnogih projekata. Petu smo godinu zaredom dobili bezuvjetno mišljenje Državne revizije za financijsko poslovanje, a od Instituta za javne financije dobili smo priznanje kao najtransparentnija županija u prikazu gospodarenja sredstvima županijskog Proračuna. Mislim da je 2019. godina bila vrlo uspješna.

2. Karlovačka županija angažirana je na velikom broju projekata. Kako napreduje njihova realizacija?

U godini koja je na izmaku pokrenuli smo ili ubrzali mnoge vrlo važne projekte za Karlovačku županiju. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske u Karlovcu dogovoreno je pokretanje ili realizacija čak 44 županijska projekta ukupne vrijednosti 2,5 milijardi kuna. Intenzivirani su radovi na projektima obrane Karlovca i Ogulina od poplave, projektima energetskih obnova škola i zdravstvenih objekata, projekta Centra za gospodarenje otpadom, projekata komunalne infrastrukture, turističke infrastrukture, prometnica i slično.

3. Građani Ogulina imali su priliku vidjeti plakate s logom županijskog programa „407 za 047“. Što program sadrži i koji su projekti prioritetni?

Riječ je o programu koji je izvorno bio program HDZ-a i koalicijskih partnera, a koji smo nadopunjavali nakon obilaska terena i jedinica lokalne samouprave. Danas je riječ o listi 627 projekata ukupne vrijednosti preko 6,2 milijarde kuna. Do sada je započeto ili dovršeno čak 238 projekata iz programa „407 za 047“.

4. Dio tih projekata odnosi se i na Ogulin i okolicu. Koji su to projekti?

Projekti vezani uz Grad Ogulin po svojoj su ukupnoj vrijednosti, ali i značaju, u samom vrhu jedinica lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji. Riječ je, prije svega, o projektu obrane Ogulina od poplave, zatim o darovanju državne imovine za realizaciju dva ogulinska projekta – dječji vrtić u dijelu nekadašnje vojarne Sveti Petar i za rekonstrukciju Šenoine ulice i Ulice Ivana Gorana Kovačića. Pokrenut je projekt Hrvatskih cesta za izgradnju obilaznice grada Ogulina (D-42), a osobno sam se založio kod ministra Ćorića da se do izgradnje CGO Babina gora, uz karlovački Ilovac, rakovičko Ćuić brdo, neopasni otpad može odlagati i ogulinskom Sodolu. Pored svega navedenog, tu su i 62 projekta milijunskih vrijednosti iz županijskog programa „407 za 047“ na ogulinskom području, a koji su već završeni ili se na njima radi: energetska obnova područne škole u Kučinićima, uređenje i opremanje Doma zdravlja Ogulin te uređenje sanitarija iz programa KaŽu zdravlje, specijalističko usavršavanje liječnika obiteljske medicine, nabavka CT uređaja za ogulinsku bolnicu, u pripremi je natječaj za projektiranje energetske obnove bolnice, zajedničko rješavanje pitanja jeftinijeg i energetski učinkovitog grijanja Obrtničke i tehničke škole s Osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić, uređenje 8 županijskih cesta na području Ogulina, projekt „Susret s rijekom“, projekt „Dodir civilizacija“ za Frankopanski kaštel u Ogulinu i drugi, ne manje važni projekti za stanovnike Ogulina i okolice.  Županija je partner na projektu „deinstitucionalizacije“ u okviru kojeg će se urediti potkrovlje Doma Srećko Badurina uključujući kuhinju kao i parkiralište bolnice s dijelom prizemlja bolnice.

Uređen je vrtić u Plaškom i Saborskom, ovih dana je otvorena i dislocirana jedinica josipdolskog vrtića u Oštarijama, od 28.11. u funkciji je vrtić u Tounju. 

5. Problem obrane Ogulina od poplave jedan je od temeljnih problema naših sugrađana. Kako napreduje realizacija projekta obrane Ogulina od poplave?

Implementacijom tzv. Ogulinskog modela ubrzali smo rješavanje imovinsko-pravnih poslova za čak 7 puta. Gotovo su svi predmeti riješeni ili pred rješavanjem. Riješeno je 303 čestica od ukupno 339, a preostale su čestice one najsloženije, ali i u visokoj fazi rješavanja. Izgradnja zaštitnog objekta ribnjaka na rijeci Vitunjčici već je završena, a Hrvatske vode nastavljaju sa svojim aktivnostima na ostalim fazama projekta. Posebno je važno naglasiti da su za ovaj projekt dobivena bespovratna europska sredstva čemu smo svjedočili potpisivanjem ugovora u Uredu župana krajem studenog.

6. Karlovačka županija osmislila je jedinstveni tzv. „Ogulinski model“ rješavanja imovinsko-pravnih poslova na projektu zaštite od poplave grada Ogulina. Kako on funkcionira i primjenjuje li se još negdje u Hrvatskoj?

Tzv. Ogulinski model jedinstven je u državi. Za taj projekt dobili smo pohvale Hrvatskih voda, a takav projekt nastavlja se i na karlovačkom području. Radi se o tome da smo na imovinsko-pravnim poslovima aktivirali sve raspoložive pravnike iz županijskog ustroja, tvrtki i ustanova kojima smo osnivači te nezaposlenih pravnika sa Zavoda za zapošljavanje i sve ih angažirali u timove koji rade na ovom poslu. Njihovi su radni učinci više nego dobri i rezultati su vidljivi.

7. Mnoge projekte Karlovačke županije podržala je i Vlada RH na svojoj sjednici u Karlovcu. Što je od toga realizirano, posebno na ogulinskom području?

Već sam ranije spomenuo u kojoj je fazi projekt obrane Ogulina od poplave, kao i darovanje državnih nekretnina Gradu Ogulinu, a tu mislim na područje vojarne Sveti Petar za potrebe gradnje novog dječjeg vrtića i dio koji se odnosi na rekonstrukciju Šenoine ulice i Ulice Ivana Gorana Kovačića. Osobno sam se uključio u rješavanje produženja rada odlagališta Sodol i bržeg rješavanja pitanja Centra za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije. Važna stvar za Ogulin je i početak rješavanja pitanja obilaznice u Ogulinu (D-42).

8. Vojarna „Sveti Petar“ jedan je od važnijih imovinskih zahtjeva prema Ministarstvu državne imovine?

Karlovačka županija, a posebno zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, snažno se angažirala u rješavanju pitanja darovanja državnog zemljišta za potrebe gradnje novog dječjeg vrtića. Gradnja dječjeg vrtića važna je za Grad Ogulin jer se zadnjih nekoliko godina pojavljuje problem s brojem djece koja ne mogu dobiti dječji vrtić. Karlovačka županija dala  je svoj doprinos u rješavanju ovog pitanja shvaćajući kako je riječ o vrlo važnom projektu za Grad Ogulin i vrlo važnoj demografskoj mjeri. Ovo je samo jedno od područja na kojima je Karlovačka županija pokazala veliki senzibilitet za najmlađe i njihove roditelje.

9. Karlovačka županija mnogo je uložila u školske i zdravstvene objekte na području Ogulina. Kakvi su vam daljnji planovi?

U planu je realizacija projekta zajedničke kotlovnice (ovih dana potpisujemo ugovor) za Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić i Obrtničku i tehničku školu, s jeftinijim i učinkovitijim energentom. Također, u planu je energetska obnova Opće bolnice i bolnice hrvatskih branitelja kao i Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana. Planiraju se i energetski zahvati u Prvoj osnovnoj školi u Ogulinu, upravo je raspisan natječaj te ukoliko se škola javi na isti županija će osigurat sredstva.

10. Nema razvoja nijedne sredine bez razvoja gospodarstva. U Ogulin su u posljednje vrijeme stigli investitori koji garantiraju nove investicije i nova radna mjesta. Kakva je uloga Županije u tom pogledu?

Karlovačka županija, osim što potiče gospodarski razvoj subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite, mora stvarati uvjete za brži gospodarski rast, kroz izdavanje akata i dozvola za gradnju, pomoć u izgradnji komunalne infrastrukture, ulaganja u poduzetničke zone te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Cilj je da investitori u što kraćem vremenu dobiju sve potrebne dozvole i akte za gradnju. Na taj način surađujemo i s ulagačima u Ogulinu (Bjelin, Reneteh, Semmelrock…).

11. Turizam u Karlovačkoj županiji svake godine bilježi sve bolje rezultate, a poznato je da je Karlovačka županija već niz godina najbolja kontinentalna županija, ako izuzmemo Grad Zagreb, po broju turističkih dolazaka i ostvarenih noćenja. Gdje je tu Ogulin i može li kako Županija utjecati da se konačno riješi problem Bjelolasice?

Karlovačka županija ove godine očekuje ostvarenje preko 630.000 turističkih noćenja, a Ogulin spada u 5 najboljih destinacija u Karlovačkoj županiji s gotovo 38.000 noćenja u prvih 11 mjeseci ove godine, što je povećanje za gotovo 5.000 u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Karlovačka županija i Grad Ogulin odgovaraju sve većim zahtjevima gostiju za aktivnim i pustolovnim turizmom te atraktivnom prirodnom baštinom. Turistički potencijali Ogulina veliki su i zanimljivi gostima (Klek, ezero Sabljaci, Dobra, Ivanina kuća bajke te Ogulinski festival bajke). Karlovačka županija izravno ne može učiniti ništa za Bjelolasicu, ali u razgovoru s potencijalnim investitorima nastojimo im približiti turistički potencijal Bjelolasice te ih povezati s ljudima koji ovaj predmet vode. Tako smo nedavno razgovarali i s kineskim investitorima. Nadamo se i vjerujemo da će se uskoro riješiti pitanje Bjelolasice čime bi se znatno poboljšala turistička ponuda i potencijal ogulinskog kraja i Karlovačke županije.

12. Poljoprivreda je važna gospodarska djelatnost na ogulinskom području. Ogulinsko zelje prepoznat je brend i na europskom prostoru. Kako županija pomaže poljoprivrednu proizvodnju?

Županija svake godine izdvaja sredstva za poticaje i druge mjere u poljoprivredi. Pored šumarstva i drvoprerađivačkog sektora, ogulinski kraj ima ogroman potencijali u poljoprivredi kao i prepoznatljive proizvode vrhunske kvalitete, prepoznate na svjetskom tržištu. Svakako ćemo, kao Županija, nastaviti ulagati u poljoprivredu i proširenje proizvodnje i prerade. Ogulinska poljoprivreda tu ima široki prostor za još bolje pozicioniranje na tržištu.

13. Kako ocjenjujete suradnju s lokalnim vlastima u Ogulinu i okolnim općinama? U medijskom prostoru, napose lokalnim ogulinskim medijima, bilo je dosta prigovora na Vašu suradnju s gradskim vlastima Ogulina. Kako to komentirate?

Moram priznati da je vidljiv nedostatak suradnje i kooperativnosti ogulinskog gradonačelnika Domitrovića. Na naše upite ne odgovara, a nije nam ni dopustio da održimo prezentaciju županijskih projekata važnih za Ogulin na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Ogulina. Lokalni mediji prikazuju samo jednu stranu priče koja, u ovom slučaju, ne odgovara realnom stanju. Karlovačka županija, ovo županijsko vodstvo i sve naše službe, sustavno rade i radit će i nadalje na projektima važnim za ogulinsko područje, prije svega zbog dobrobiti građana Ogulina.

14. Od 1. siječnja 2020. Karlovačka županija preuzima djelatnike Ureda državne uprave. Kako će teći preuzimanje, ima li problema i koliko će to unaprijediti rad županijske uprave?

Karlovačka županija preuzima 53 djelatnika u županijski sustav. Sve je pripremljeno, a sa svakim od dosadašnjih djelatnika Ureda državne uprave obavljen je razgovor. Nitko neće ostati nezbrinut, a za svakog će se naći rješenje putem preuzimanja, umirovljenja ili zapošljavanja u druge institucije, u skladu sa stručnom spremom. Za ove su promjene osigurana financijska sredstva, prostori i oprema te smo dobili pohvalu Ministarstva uprave kao županija koja se najbolje pripremila za ovo preuzimanje. Zbog dobro pripremljenog procesa preuzimanja od strane Karlovačke županije siguran sam da neće biti nikakvih problema.

15. Kako vidite Karlovačku županiju u 2020. godini i koji će biti Vaši prioriteti rada u sljedećoj godini?

U idućoj godini nastavljamo intenzivan i uspješan rad na projektima, a jedan od prioriteta svakako će biti češći odlazak među ljude na terenu gdje ćemo se osobno uvjeriti u stupanj realizacije započetih projekata kao i najveće potrebe za ulaganja u idućoj godini. Ovu godinu ocjenjujem uspješnom, ali se uvijek može bolje i više, da se izrazim sportskim rječnikom, onom olimpijskom, „brže, više, jače“. To je ono čemu težimo i bit će nam cilj u sljedećoj godini.

16. Što biste, za kraj, poručili građankama i građanima Ogulina i okolice u ovo božićno i novogodišnje vrijeme?

Dragim Ogulinkama i Ogulincima te svim stanovnicima ogulinskoga kraja želim sretan i blagoslovljen Božić te obilje Božjeg blagoslova i mira u božićnim danima, a neka nam svima nova godina bude ispunjena zdravljem, srećom i uspjehom. U novoj godini svima želim bolji i kvalitetniji život, a ja ću se, sa svojim suradnicima, truditi i dalje raditi za dobrobit svih stanovnika Karlovačke županije. Neka nam u tome i Svevišnji bude od pomoći.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime