poziv na tribinu

S ciljem edukacije vlasnika šuma i ostalih zainteresiranih osoba o zakonodavnim promjenama u sektoru šumarstva i zaštite prirode Europske unije i Republike Hrvatske, Udruga privatnih šumovlasnika „Jela“, Lukovdol, u suradnji s Hrvatskim savezom udruga privatnih šumovlasnika organizira javnu tribinu na kojoj će se obrađivati slijedeće teme:

  • Gospodarenje šumama u zaštićenim područjima
  • Programi gospodarenja šumama šumoposjednika
  • Planovi upravljanja zaštićenim područjima
  • Ograničenja u gospodarenju šumama (Direktiva o pticama; Direktiva o staništima)
  • Strategija za bioraznolikost EU do 2030.
  • Strategija za šume EU do 2030.

Tribina će se održati u utorak, 19. listopada 2021. godine, u prostorijama Doma kulture Vrbovsko, s početkom u 18:00 sati.

Na tribinu su pozvani i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Podloga za raspravu

Iako su šume u Hrvatskoj specifične po svojoj prirodnosti za što zasluge ponajprije pripadaju šumarskom sektoru i stručnjacima koji više od 250 godina prakticiraju održivo gospodarenje uz prirodnu obnovu, novi EU strateški dokumenti ne prepoznaju važnost održivog gospodarenja već prednost daju zaštiti prirode tj. bioraznolikosti. Time se narušava ravnoteža te se u drugi plan stavljaju društvene i ekonomske sastavnice održivosti što će imati negativne učinke kako na vlasnike šuma tako i na cijeli lanac vrijednosti u šumarskom sektoru.

Primjerice, u RH se propisima želi zabraniti ili ograničiti gospodarske aktivnosti u šumama što će uz negativan utjecaj na šumarstvo i povezane industrije, koje su većinom vezane uz ruralna područja, dovesti do dodatne depopulacije. Posebno se to odnosi na Strategiju za šume za koju su u većini država članica EU u kojima je šumarstvo značajna gospodarska grana, zaključili da njezina provedba ugrožava dugoročnu održivost europskih šuma i šumarstva zbog čega traže reviziju strategije.

Iako provedba mjera iz tih dokumenata još nije započela, prema novim pravilnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u prosjeku se zabranjuje tj. smanjuje obim sječe za 30% u šumama Like, Gorskog kotara i Slavonije. Time će se u narednim godinama značajno utjecati na tržište drvnih sortimenata te će zbog nedostatka sirovine sigurno doći do otpuštanja radnika i zatvaranja pojedinih poslovnih subjekata.

Zbog posebnog nacionalnog interesa i važnosti šuma, šumarstva i šumarskog sektora, Hrvatska se zbog navedenog treba priključiti skupini država članica EU koje traže reviziju EU Šumarske strategije.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime