Opcina josipdol i nacelnik dragan rudancic

Načelnik Općine Josipdol obratio se mještanima o protekle dvije godine njegovog mandata kao načelnika Općine Josipdol. Obraćanje prenosimo u cijelosti.

Dragi sumještani,

prije svega želim se zahvaliti svima koji su dali dobronamjerne i konstruktivne prijedloge, savjete, kritike, pohvale i pokude. Zahvaljujem se svima na riječima potpore i podrške. Protekle su dvije godine mog mandata i u sljedećem tekstu želim objasniti tijek realizacije projekata na kojima intenzivno radim zadnjih dvije godine.

Kad sam preuzeo mandat dočekao me zapisnik inspekcijskog nadzora od 32 stranice u kojem su bile navedene sve neusklađenosti s državnim aktima, od pogrešne preraspodijele koeficijenata plaće, radnih mjesta, do pravilnika koje je trebalo uskladiti sa zakonima. Slijedili su mjeseci rada, istraživanja, sastanaka ponajviše zato jer je dio dokumentacije iz arhiva nedostajao/nestao, a tu su bili i neplaćeni računi i potraživanja. Stanje preuzetih dugovanja po sklopljenim ugovorima, a koja dugovanja su nastala samo u svezi građevinskih radova (ima još dugovanja, no ovdje je navedena samo najviša stavka) na području Općine Josipdol do datuma primopredaje vlasti (04. lipnja 2021.) iznosi 482.787,10 eura (3.637.559,38 kuna), a stanje žiroračuna Općine Josipdol na predmetni dan iznosi 406.296,54 eura (3.061.241,25 kuna); iz ranije navedenog se vidi da je Općina Josipdol radnjama bivših rukovoditelja  zadužena za 76.490,55 eura, odnosno 576.318,03 kuna više nego što je u trenutku primopredaje vlasti imala na žiroračunu, a to su samo građevinski radovi. Ostale troškove nismo zbrajali, ali moram napomenuti da i danas nakon skoro 2 godine dolaze nam računi prema Ugovorima ili narudžbenicama koji su naručeni za vrijeme prethodnih rukovoditelja. Turistička zajednica Općine Josipdol imala je neplaćenih računa u iznosu od 90.969,00 kuna čiji su računi stigli nedavno za podmirenje novoj turističkoj zajednici. Za naglasiti je da su ti računi izdani u 1,2,5 mjesecu 2021 godine prema samo jednoj komunikacijskoj kući u iznosu od 90.000 kn kn te još jedan račun iz 4 mjeseca na Općinu Josipdol u 2021 godine u iznosu od 34.000,00 kn gdje su se potrošila sredstva za javnu promociju bivšeg načelnika. Slijedom takvih događaja reorganizacija rada bila je neophodna.

Želja za nogostupom na državnoj cesti DC 42 nešto je što dijele svi žitelji Općine Josipdol. Stoga, gradnja nogostupa i dvorane u Oštarijama moji su glavni prioriteti, ali ne i jedini.

Prošlog ljeta započelo je geodetsko snimanje novog koridora državne ceste DC 42. U dogovoru, Hrvatske ceste d.o.o. (dalje HC) podmirile su trošak geodetskih elaborata. Izrađeno je idejno rješenje i ishođeni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja javnopravnih tijela. U tijeku je izmjena izrađenog elaborata za upis državne ceste DC 42 u katastar i zemljišne knjige, zbog usklađivanja sa zahtjevima Državne geodetske uprave, te se izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti ne može se izvršiti dok se postupak upisa državne ceste ne završi. Nakon provedenog upisa izradit će se idejni projekt, ishoditi lokacijska dozvola, glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola. U brojnim razgovorima s projektantom i predstavnicima HC-a dogovoreno je da će HC dati suglasnost za izvođenje radova u sklopu redovnog održavanja cesta, ali i radi rješavanja problema oborinske odvodnje, te da neće biti potrebna građevinska dozvola. U dogovoru s Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Ogulin dogovoreno je izvođenje radova na zamjeni starih azbestnih cijevi kao i vodovodnih priključaka. Slijedom nesretnih okolnosti Ispostava Hrvatskih cesta u Karlovcu odbija u ožujku ove godine dati suglasnost za izvođenje radova te su radovi obustavljeni dok se ne osigura suglasnost. Voditelj Hrvatskih cesta s kojim je dogovorena suglasnost preminuo je i novi vršitelj dužnosti koji ga je zamijenio odbija dati navedenu suglasnost. Pregovori, sastanci, prikupljanje dokumentacije započelo je u svibnju 2022. Osim toga, problem je nastao i oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa gdje jedan vlasnik osporava međe katastarske čestice te ne želi dati suglasnost za izvođenje radova već traži obeštećenje u iznosu 35 puta većem od realne tržišne cijene po procjenama sudskih vještaka. U ovih desetak rečenica saželi su se brojni sastanci na relacijama Hrvatske ceste-Vodovod i kanalizacija-Županija-katastar-ured za graditeljstvo…, stotine mailova i nekoliko kilograma papirologije.

U tijeku je sličan postupak oko izgradnje dvorane u Oštarijama. U tijeku su dogovori sa županijom i Ministarstvom znanosti i sporta oko izgradnje sportske dvorane. Istina je da se dvorana mogla početi graditi, ali znatno manje kvadrature, ali nakon godina i godina čekanja nisam htio izgraditi dvoranu u koju bi stao jedan razred. Vjerujem da ću u svom mandatu uspjeti postaviti kamen temeljac za novu dvoranu.

U međuvremenu, započeta je izmjena toplinske ovojnice na zgradi područne škole u Oštarijama gdje je Općina sudjelovala u pripremi dokumentacije i natječaja za izvođenje radova.

Mnogi se pitaju što je s tzv. „žutom zgradom” u Oštarijama. Malo je reći da sam ostao šokiran kad mi je bivša pročelnica kada sam doveo zainteresiranog  predstavnika tvrtke koja je htjela unajmiti zgradu rekla  „nemamo papire“, zgrada nema uporabnu dozvolu jer nije napravljena u skladu s projektom. Potrebno je legalizirati nezakonito dograđeni stražnji dio zgrade kako bi se ishodila uporabna dozvola obzirom da ista nije dobivena zbog nezakonite rekonstrukcije građevine. Obraćali smo se nekoliko puta na razne institucije tražeći pomoć na koji način legalizirati nezakonito dograđeni dio. Nakon brojnih prepiski i sastanaka došlo se do prijedloga moguće legalizacije. Mada, uistinu ne mogu shvatiti iz kojeg razloga spomenuta zgrada nije napravljena u skladu s pozitivnim propisima, zašto nije ishođena potrebna građevinska dozvola za rekonstukciju i dogradnju zgrade, pa da zbog toga zgrada danas stoji i nije moguće istu staviti u funkciju! Nije mi jasno zašto su uplaćena sredstva duplo veća od ovlaštenog procjenitelja i sudskog vještaka koji je procijenio vrijednost zgrade!

Odluka o gašenju javne rasvjete je morala biti jednostavno  donešena. Nismo jedina Općina koja je to uradila. Neke naše susjedne Općine su ugasile još prije 10-ak godina. U 2021 godini iznos električne energije je iznosio 633.168,64 kn. U 2022 godini u prvih 9 mjeseci već je potrošeno 913.22087 kn. Dolaze računi za 10 mjesec u iznosu 264.039,99 kn, 11 mjesec 467.869,12 kn, 12 mjesec 180.222,76 kn. Lako je izračunati da u posljednja 3 mjeseca računi iznose ukupno 912.131,87 kn. Odlukom Vlade republike Hrvatske i Općine Josipdol o gašenje rasvjete u periodu između 23-05 h Općina je svela taj trošak na 287.285,15 kn. Što znači uštedu od 624.846,72 kn u samo 3 mjeseca. Sredstva će biti prenamijenjena u nabavu i ugradnju nove štedljive led rasvjete. Savjetovanje je raspisani u ožujku, a natječaj u svibnju. Otvaranje ponuda u lipnju. Planirana je izmjena rasvjetnih tijela na području cijele Općine.

Prva faza uređenja centra Josipdola je izvršena. U tijeku je druga faza, ali je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu postavljanja autobusnih stanica. Autobusne stanice su kupljene i skladištene, čeka se rješenje spomenutih odnosa.

Općina je prijavila projekt restauracije i rekonstrukcije fontane „Rožić”. Projekt je odobren i uskoro počinju radovi. Fontana „Rožić” mjesto je gdje zastaju brojni turisti, ali i mještani. Želja mi je rekonstruirati izgled i učiniti mjestom ugodnim za predah, ali i sačuvati povijesno nasljeđe koje nam je dano.

Projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Josipdolu je pripremljen projekt s otkupljenim zemljištem, izdanom pravomoćnom građevinskom dozvolom i pripremljenim projektnim prijedlogom te se očekuje objava natječaja i prijava. Održano je nekoliko sastanaka s raznim Ministarstvima i državnim službama na temu izgradnje vatrogasnog doma u Josipdolu.

U tijeku je izvođenje radova na proširenju groblja i rješavanju dokumentacije za proširenje mrtvačnice u Josipdolu.

Vojarna Skradnik – Općina nije vlasnik vojarne, možda je nekad u prošlosti mogla postati kad je postojala takva mogućnost, dok je bila u daleko boljem stanju. U tijeku je rješavanje vlasništva u korist Općine Josipdol od Republike Hrvatske i izrada projektnog plana. Predinvesticijska studija je

napravljena pod nazivom Rekonstrukcija i prenamjena vojarne “Skradnik” u poduzetnički centar na 80-ak stranica. Napravljena je procijenjena vrijednost Vojarne te se prikupljaju preostali dokumenti koje nas traži država da bi napravili Zahtjev za doniranjem ili kupnjom Vojarne od RH.

Prije svega je potrebno izmijeniti Prostorni plan uređenja Općine Josipdol (dalje: PPUO) te izraditi Urbanistički plan uređenja Vojarne Skradnik koji je sukladno PPUO i predviđen, ali nikada nije izrađen od strane bivših rukovoditelja općine, a predviđen je još 2012. godine. Sada će se napraviti i izmjena namjene za poduzetnički centar i razvoj poljoprivrede. Postupak izmjena i dopuna PPUO je inicijalno pokrenut te nakon ispravka pogreške koji se donosi na 13. sjednici Općinskog vijeća 24. svibnja 2023. godine, održat će se sastanak u Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije koji će nam dati smjernice za izradu izmjena i dopuna, te za izradu i/ili izmjene urbanističkih planova uređenja.

Za Skradnik se priprema i dokumentaciju za izgradnju nogostupa, a za dio nogostupa od područne škole do skretanja na županijsku cestu ŽC 3255, Ulica Lug, izvršena je prijava projekta na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije – Program održivog razvoja lokalne zajednice.

Nažalost, došlo je do poskupljenja vrtića i komunalija. Netko će reći „lopovi”, netko će reći opravdano s obzirom  da su cijene na svim područjima narasle. Troškovi su porasli, grijanje, struja, hrana, voda, vrtić iz godine u godinu završava u manjku. Odgojiteljice traže dodatno povećanje plaće uz tromjesečno povećanje osnovice plaće na koje imaju pravo sukladno Kolektivnom ugovoru u posljednjih pola godine i u potpunosti ih razumijem s obzirom na posao koji svakodnevno obavljaju, ali s trenutnom financijskom situacijom u vrtiću, to je nemoguće. Komunalno Josipdol iz godine u godinu negativno je poslovalo. Naslijedio sam negativna poslovanja i rezanje troškova, povećanja naknada bila su neminovna kako bi se trend negativnog poslovanja zaustavio. Nažalost, loše višegodišnje poslovanje građani su osjetili u svom budžetu. Cilj je doći do nule na računu, ali s obzirom da je Stambeno i komunalno poduzeće grada Ogulina povisilo cijene zbrinjavanja otpada, samo ove godine za 3 puta, sa 1850 kn na 700 eura ( 5300 kn) po kamionu tako da se je negativan trend nastavio. Međutim, Odluka je da se neće podizati cijena ove godine nego će Općina pronaći neki model da se nebi opet preopteretili financijski građani.

Često čujem negodovanje zbog čekanja u redu na blagajni u vezi plaćanja ”komunalija”. Mnoge općine nemaju takvu mogućnost, mještani plaćaju drugim kanalima. Službenica koja radi na uplatama ima pravo na godišnji kao i na dnevni odmor i nije joj to jedini posao koji obavlja, niti iz njega ostvaruje svoju plaću.

U protekle dvije godine 4 je djelatnika napustilo radno mjesto u općini (mirovina, otkaz, premještaj). Isti broj je zaposlen. Za svako radno mjesto bio je raspisan natječaj i provedeno testiranje. Na zadnji natječaj (tri puta ponavljan jer se prva dva puta nitko nije prijavio na javni natječaj) u okviru projekta „Zaželi III” prijavila se jedna osoba s visokom stručnom spremom, na testiranju za pročelnika pristupilo je nekoliko osoba koje su ostvarile svega nekoliko bodova, dakle nisu ispunjavale uvjete za zapošljavanje. Nikakve tvrtke nisu provodile natječaje niti je bilo ikakvih troškova po tim postupcima kao što se iznose neistine i klevete ovih dana od strane bivšeg općinskog načelnika. Neistine su i klevete o prekomjernom broju zapošljavanja u općini.

Ovo nisu svi projekti koje sam pokrenuo i koje radim, ima ih još, ali želim naglasiti da sam sve ovo ja pokrenuo, u svojem mandatu. Za samo prikupljanje dokumentacije ponekad je potrebno i do dvije godine, a za izgradnju možda manje, a možda i više.

Sudjelujem i podržavam rad udruga na području Općine Josipdol. Podržavam rad svakog predsjednika/predsjednice udruge bez obzira „što mislili jedni o drugima”, a koji radi na dobrobit zajednice. Svi imamo pravo na političku, religioznu ili bilo koju drugu opredijeljenost, a u radu treba dominirati tolerancija i međusobno poštivanje i uvažavanje jer sam se uvjerio kad se rukovodeća osoba na vlasti vodi osobnim uvjerenjima i osobnim razmiricama s pojedincima, a ne gleda dobrobit većine.

Nastojim potaknuti događanja, druženja u općini, podupirem i sudjelujem u organizaciji Dana općine, Dana branitelja Općine Josipdol, Dana Oluje, proslavu sv. Trojstva u Modrušu kakva je nekad bila, kad sam bio dijete.

Želim čuti kritiku, ali kritiku koja je realna, objektivna. Nemoguće je ishodovati ”more” dokumentacije, dogovarati projekte, tražiti ideje i pritom sjediti u uredu 8 sati. Moje radno vrijeme nije 8 sati, nemam neradnu subotu i neradnu nedjelju, ali to sam odabrao. Gradnjom i stvaranjem poboljšat će se kvaliteta i sigurnost života, stipendiranjem učenika, povećanjem kapaciteta vrtića ( u lipnju bi trebao biti otvoren javni natječaj za financiranje nastavka izgradnje Dječjeg vrtića Josipdol), izgradnjom vatrogasnog doma, gradnjom nogostupa, sanacijom javne rasvjete i ugradnjom LED svjetala (u tijeku je postupak javne nabave za nabavu i ugradnju novih LED lampi koje su obaveza prema propisima o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a istovremeno štede električnu energiju, ušteda će biti do 70% u sedmogodišnjem razdoblju), uređenjem cesta, centara naselja, uređenjem i proširenjem groblja, uređenjem kulturnih dobara i povijesnih spomenika, ali sve ovome prethodi dokumentacija, vrijeme i strpljenje.

Godinama se obećavalo, vjerovali smo, vjerovao sam i ja, zato neću obećavati, ali sve navedeno mogu dokazati. Nažalost, pravni sustav u našoj državi je takav da za gradnju kuće je potrebno dvije, tri godine prikupljati dokumentaciju, a koliko je potrebno da se prikupi za velike projekte poput izgradnje dvorane ili nogostupa. Osim toga, za takve pothvate potrebno je osigurati visoke novčane iznose što iziskuje suradnju sa svim institucijama, pratiti natječaje, promjene u zakonima, pravilnicima…

Nisam sklon pisanju na društvenim mrežama jer smatram to uzaludnim trošenjem vremena, ali ponekad pomalo zavidim osobama koje imaju toliko slobodnog vremena smišljajući i pišući svakojake besmislene komentare bez ikakvog uporišta i dokaza te se pitam piše li ih odrasla osoba s prosječnim kvocijentom inteligencije. Ili je u pitanju čista pakost i zloba?

Imam svoj cilj, imam zadatke, financijski stabilizirati i izgraditi našu općinu i sve konstruktivne prijedloge rado ću saslušati. Još jednom želim se zahvaliti svim mještanima dobrih namjera s vjerom i nadom u ostvarenje svih projekata, a na dobrobit svih mještana.

            S poštovanjem,

            OPĆINSKI NAČELNIK

            Dragan Rudančić, mag. ing. silv.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime