Upravni odbor LAG-a „Frankopan“ donio je Odluke o odabiru projekata pristiglih na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Frankopan“ za razdoblje 2014.-2020.

LAG Frankopan je za ovaj tip operacije stavio na raspolaganje  3.434.235,81 kn, a na njega su se prijavile sve (10) jedinice  lokalne samouprave u sastavu LAG Frankopan. Među pristiglim projektnim prijedlozima bilo je šest prijedloga za obnovu i rekonstrukciju groblja, dva prijedloga za obnovu društvenog doma, jedan za obnovu planinarskog doma, te izgradnja pješačke staze. Maksimalan iznos potpore po projektu iznosio je 371.975,00HRK.

Ukupno je izdano 9 Odluka o odabiru projekata ukupne vrijednosti 3.037.826,92 kn

Odobreni su slijedeći projekti :

NOSITELJ PROJEKTANAZIV PROJEKTIZNOS POTPOREINTEZITET POTPORE
GRAD OTOČACIzgradnja pješačke staze uz rijeku Gacku na dionici most “Ribić” – most “Vivoze”370.500,00100%
OPĆINA CETINGRADRekonstrukcija groblja u Cetingradu371.975,00100%
OPĆINA SABORSKORekonstrukcija groblja uređenjem parkirališta ispred mrtvačnice na k.č. 2827/1, k.o. Saborsko214.293,75100%
OPĆINA BOSILJEVOObnova i opremanje groblja Bosiljevo371.975,00100%
OPĆINA GENERALSKI STOLGroblje Mateško selo – obnova336.200,00100%
OPĆINA JOSIPDOLRekonstrukcija i dogradnja zgrade mrtvačnice u groblju Oštarije370.000,00100%
OPĆINA TOUNJDruštveni dom rekonstrukcija krovišta299.258,17100%
GRAD OGULINRekonstrukcija planinarskog doma na Kleku333.000,0090%
GRAD SLUNJRekonstrukcija zgrade Mjesnog doma u Nikšiću370.625,00100%

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG  Frankopan će za odabrane projekte podnijeti  Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za izdavanje Odluke o dodjeli sredstava.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime