Ogulin.eu Županija nabavila vozilo za potrebe palijativne skrbi pri Domu zdravlja Karlovac

U nazočnosti ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. Maje Grba – Bujević i ravnateljice Doma zdravlja Karlovac Tatjane Šterk – Tudić, zamjenice župana Vesna Hajsan – Dolinar je u srijedu, 17. lipnja, predala ključeve osobnog vozila koje je Karlovačka županija nabavila za potrebe koordinatora za palijativnu skrb. Vrijednost vozila je  86.753,00 kune.

Uspostava sustava palijativne skrbi jedan je od prioriteta Republike Hrvatske i sastavni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva u razdoblju od 2012. do 2020. godine. Jedna od djelatnosti Doma zdravlja Karlovac je i djelatnost palijativne skrbi. U rujnu 2017. godine započeo je sa radom Centar za koordinaciju palijativne skrbi, a dvije godine kasnije mobilni palijativni tim. Projektni tim za palijativnu skrb Karlovačke županije među prvima je u Republici Hrvatskoj donio svoju Strategiju razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2018. godine u kojoj je prepoznata briga i skrb za oboljele od neizlječivih i progresivnih bolesti. U Centru za koordinaciju palijativne skrbi Doma zdravlja Karlovac rade dvije prvostupnice sestrinstva, a u mobilnom palijativnom timu liječnica specijalistica hitne medicine i prvostupnica sestrinstva, a svi imaju položene posebne dodatne edukacije iz palijativne skrbi.

Palijativna skrb je kompleksan sustav ne samo zdravstvene nego i psihosocijalne i duhovne skrbi te iziskuje multidisciplinaran pristup u pružanju i organizaciji iste. U razvoj takve cjelovite skrbi treba uključiti mnogobrojne dionike, lokalnu samoupravu, zdravstvene, socijalne i duhovne službe, obrazovne institucije, civilno društvo, medije i građane. Ključna uloga koordinatora za palijativnu skrb u županiji je da povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u županiji. Na taj način osnažuje se već postojeći sustav zdravstvene, socijalne i duhovne skrbi. Omogućava se kontinuitet skrbi bez obzira na mjesto pružanja iste (bilo da se za pacijenta skrbi u kući ili u bolnici) kao i  veća kvaliteta života palijativnog pacijenta i njegove obitelji (od rješavanja neugodnih simptoma, nabave medicinskih i ortopedskih pomagala do podrške obitelji).

U rujnu 2019. pri Domu zdravlja Karlovac sa radom je započeo i mobilni palijativni tim kao specijalistički oblik palijativne skrbi, a pruža medicinsku pomoć u ordinaciji i u kući pacijenta. Pružaju pomoć u liječenju boli i drugih simptoma, provode specifične postupke u njihovim domovima, pružaju psihosocijalnu potporu palijativnim bolesnicima ali i njihovim obiteljima. Radi se najčešće o bolesnicima sa malignim bolestima te različitim oblicima demencija. Cilj im je poboljšati kvalitetu života pacijenata u terminalnoj fazi bolesti. 

Godišnji Akcijski planovi razvoja palijativne skrbi te porast broja palijativnih pacijenata utvrdili su potrebu nabavke osobnog automobila kako bi se osigurala kontinuirana skrb za palijativne pacijente te omogućila veća mobilnost i dostupnost koordinatora za palijativnu skrb. Karlovačka županija iz vlastitih sredstava u 2018. i 2019. godini izdvojila 42.000,00 kn za uspostavu informatičkog registra palijativne skrbi čime su informatički uvezani svi dionici koji rade na palijativi. U 2019. godini Županija je nabavila i vozilo u iznosu od 86 tisuća kuna, za potrebe mobilnog palijativnog tima te je sada, u 2020. godini, nabavljeno osobno vozilo za potrebe koordinatora za palijativnu skrb u iznosu od 87 tisuća kuna.

U okviru razvoja i Strategije palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji planira se uređenje Posudionice pomagala u okviru Doma zdravlja Karlovac za čiji rad i funkcioniranje je Karlovačka županija osigurala financijska sredstva u svom proračunu u 2020. godini u iznosu od 50.000,00 kuna. U planu je proširenje Centra za koordinaciju palijativne skrbi za još jedan mobilni palijativni tim što bi značajno unaprijedilo dostupnost usluge palijativne skrbi i veći obuhvat korisnika na području cijele Karlovačke županije. U planu je također daljnje uređenje Posudionice pomagala te je za isto potrebna kontinuirana financijska pomoć Karlovačke županije za djelatnost koja se još uvijek razvija i unapređuje, a daje veliki doprinos poboljšanju kvalitete života ljudi koji se bore sa neizlječivom bolesti.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime