Ogulin.eu Turistička zajednica Karlovačke županije održala sjednicu Turističkog vijeća i Skupštine TZ

Turistička zajednica Karlovačke županije u petak je, pod predsjedanjem zamjenice župana Martine Furdek Hajdin, održala 3. sjednicu Turističkog vijeća i 4. Sjednicu Skupštine, na kojoj je između ostalog usvojen rebalans financijskog plana za 2020.godinu.

Obzirom na izostanak prihoda u prvom dijelu godine, zbog globalne krize uzrokovane pandemijom, projekti planirani Programom rada za 2020.g. realizirati će se u smanjenim obimu, s fokusom na domaće tržište.
Usvojen je i prijedlog Statuta koji je usklađen sa odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma koji je stupio na snagu 1.1.2020.g. uz prethodnu informaciju o promjenam koje taj Zakon donosi.

Članovima Turističkog vijeća i Skupštine predstavaljen je i Pravilnik o primjeni standarda kvalitete “Bed & Bike” na području Karlovačke županije, koji je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojen. Pored toga, članovima Vijeća i Skupštine predstavljena je nova inicijativa, proizašla iz Strategije razvoja turizma Karlovačke županije, Turistička kartica u digitalnom obliku koja ima za cilj povećanje potrošnje i dužine boravka  gostiju u destinaciji.

 Predstavljene su i 2 nove priručnika :
– Priručnik  za obnovu autohtone tradicijske arhitekture Karlovačke županije, koji vlasnicima baštinskih objekata, a koji ih žele obnoviti, daje jasne smjernice kako to treba implementirati, a da se sačuva njihva tradicijska i ambijentalna vrijednost te.
– Priručnik za razvoj  turizma na području županije, koji u stvari predstavlja sažetak razvojne strategije sa elementima brendiranja, s ciljem davanja smjernica za implentaciju Strategije, kako privatnom tako i javnom sektoru.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime