Ogulin.eu Anđelka Salopek: Nastavljamo s projektima. Uštede će nam omogućiti nova ulaganja i više sredstava za učenike i obrazovanje
Svečano puštanje kotlovnice u pogon.

Povodom završetka izgradnje zajedničke kotlovnice za dvije škole u Ogulinu, razgovarali smo s ravnateljicom Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Anđelkom Salopek o važnosti ovoga projekta vrijednoga 3,3 milijuna kuna, novim projektima i ulaganjima koje će nastaviti zahvaljujući i uštedi na grijanju koju je omogućio ovaj projekt.

U četvrtak, 22. listopada 2020. godine održala se svečana konferencija u školskom dvorištu OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin u organizaciji Karlovačke županije, a povodom završetka radova na zajedničkoj kotlovnici za naše dvije susjedne škole, Obrtničku i tehničku školu i OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin.

Projekt nosi naziv Wood Key. O kakvom projektu je zapravo riječ?

Projekt Wood Key ima za cilj pokrenuti energetsku tranziciju kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora – biomase, a rezultirao je novom kotlovnicom na biomasu. Ukupan budžet projekta iznosio je 8,5 milijuna kuna, a sve aktivnosti sufinancirane su s 85% bespovratnih sredstava. Projekt se provodio u partnerstvu između REGEA-e, Karlovačke županije, Grada Bihaća, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona te Općine Herceg Novi, a prijavljen je na 2. poziv programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Škole će novim načinom grijanja ostvariti i značajne uštede.

Završetak ovoga projekta i puštanje kotlovnice u pogon podrazumijeva i značajne financijske uštede u operativnim troškovima radi jeftinijeg energenta i to oko 40%. Uštede koje će se postići ovom investicijom, omogućuju školama nove projekte što podrazumijeva više sredstava za obrazovanje i učenike.
Mi nastavljamo s ulaganjima. Trenutno je OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin osigurala 650.00,00 kn za prvu fazu izmjene elektroinstalacija u matičnoj školi uz pomoć i suradnju svog Osnivača, a ukupna vrijednost radova je 1 milijun i 200 tisuća kn. Radovi na izmjeni elektroinstalacija izvodit će se u 2021. godini u dvije faze, a također su dio programa Karlovačke županije „407 za 047“.

I ova kotlovnica je dio programa Karlovačke županije „407 za 047″?

Tako je. I energetska obnova PŠ Kučinići koja je završena 2018. godine i zajednička kotlovnica na bio masu samo su dio programa Karlovačke županije „407 za 047“ te moram pohvaliti iznimnu suradnju s našim Osnivačem – Karlovačkom županijom, ali i suradnju s REGEA – om i ravnateljem gdinom. Julijem Domcem.

Ogulin.eu Anđelka Salopek: Nastavljamo s projektima. Uštede će nam omogućiti nova ulaganja i više sredstava za učenike i obrazovanje
Kotlovnica i energetska obnova PŠ Kučinići dio su programa Karlovačke županije „407 za 047“.

Kako se financirao projekt Wood Key i kada su započeli radovi jer uistinu su brzo i završili. Jesu li radovi završili u roku?

Wood Key se financirao sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije kroz program Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., a koju su u partnerstvu organizirale REGEA i Karlovačka županija.
Svečana konferencija i potpisivanje ugovora održana je 1. srpnja 2020. godine. Konferenciji je prisustvovao ravnatelj REGEA-e dr.sc. Julije Domac i zamjenica župana Karlovačke županije dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar. Projekt Wood Key je predstavio prezentacijom voditelj projekta g. Karlo Rajić koji je naglasio važnost ovog projekta za Ogulin i Karlovačku županiju. Sam projekt vrijedan je 3,3 milijuna kuna, a financiran je s 85% bespovratnih sredstava. Tada je potpisan ugovor između Karlovačke županije i izvođača radova „Mi Mris“d.o.o. iz Ivanić Grada. Nakon svečane konferencije i potpisivanja ugovora, obišla se i lokacija nove kotlovnice uz stručno vodstvo projektanta gdina. Borisa Vojaka. Radovi na zajedničkoj kotlovnici započeli su 13. srpnja 2020. godine uz rok završetka radova 90 dana od datuma potpisivanja ugovora što je naravno i sve u roku završeno.

Ogulin.eu Anđelka Salopek: Nastavljamo s projektima. Uštede će nam omogućiti nova ulaganja i više sredstava za učenike i obrazovanje
Obilazak lokacije kotlovnice u srpnju. Radovi na kotlovnici završeni su u roku, 90 dana od potpisivanja ugovora.

Budući da se projekt provodio kroz partnerstvo Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, to znači da ima i značajnu tranzicijsku vrijednost?

Da, projekt ima izrazito jaku investicijsku komponentu te se osim spomenute kotlovnice u Ogulinu, izgradila po jedna kotlovnica na biomasu u gradu Bihaću u Bosni i Hercegovini i Općini Herceg Novi u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost investicija u kotlovnice na biomasu čija je ukupna snaga 1,8 MW iznosi 4,9 milijuna kuna. Osim investicijama projekt se bavi i ciljanim edukacijama namijenjenim šumoposjednicima i potencijalnim investitorima kao i poticanjem gospodarske djelatnosti točnije toplinarskog poduzetništva. Ovdje se moram zahvaliti Tomislavu Lipošćaku, tada saborskom zastupniku, koji se u vrijeme stvaranja
projekta izrazito zauzeo da u Karlovačkoj županiji to bude kotlovnica za naše dvije ogulinske škole.

Pojasnite nam malo to toplinarsko poduzetništvo…

Model se bazira na sklapanju višegodišnjeg ugovora o opskrbi toplinskom energijom iz biomase između naručitelja usluge (npr. javne ustanove) i pružatelja usluge – privatnog investitora koji zatim ulaže vlastita financijska sredstva u rekonstrukciju kotlovnice. Pružatelj usluge opskrbljuje kotlovnicu vlastitom biomasom te prodaje toplinsku energiju korisniku usluge po ugovorom definiranoj cijeni te na taj način vrši povrat investicije. Pružatelj usluge osim opskrbe gorivom preuzima i kompletno upravljanje kotlovnicom koje uključuje servis kotlovnice, optimiziranje rada te otklanjanje eventualnih kvarova što predstavlja vrlo praktičnu i povoljnu opciju za korisnika usluge. Kako bi se promoviralo i razvilo toplinarsko poduzetništvo sve tri izgrađene kotlovnice bit će predane na upravljanje specijaliziranim tvrtkama koje će u potpunosti preuzeti brigu o istima na razdoblje od 2 godine.

Ogulin.eu Anđelka Salopek: Nastavljamo s projektima. Uštede će nam omogućiti nova ulaganja i više sredstava za učenike i obrazovanje
Nova zajednička kotlovnica dviju škola na biomasu puštena u pogon.

Kako ste se do sada grijali u školi?

Do izgradnje nove kotlovnice na biomasu, OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin grijala se na lož ulje. Godišnje smo trošili 40 t lož ulja. Godine 2013. prošli smo na projektu energetske obnove matične škole te smo dobivši toplinsku izolaciju koja je postavljena sa stražnje strane zgrade, smanjili godišnju potrošnju lož ulja na 28 t lož ulja. Naša škola je stari spomenik kulture iz 1891. godine te je sve uvjete gradnje propisalo Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel Karlovačke županije.

Iz kotlovnice škole grijala se i sportska dvorana koja je povezana „toplom vezom“ s vašom školom. Grije li se i sada sportska dvorana iz vaše kotlovnice?

Da, do sada se dvorana grijala iz kotlovnice naše škole. Sportska dvorana Ivica Cindrić u vlasništvu je Grada Ogulina, tj. Sportske zajednice Grada Ogulina. Od sada to više neće biti moguće iako je predviđeno da se iz naše kotlovnice grije i dvorana jer kotlovnica posjeduje dovoljnu jačinu i kapacitet za grijanje tri objekta. Koliko znam i ako je to točno, Gradu Ogulinu je prihvatljiviji bio plin te su se odlučili napraviti plinsku stanicu uz dvoranu, između dvorane i Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin. Naša škola plaća sportskoj zajednici uslugu korištenja dvorane u iznosu 110,00 kn za svaki održani sat TZK. Dolazi hladnije vrijeme, u dvorani je već sada hladno jer se ne grije, učitelji se žale na hladnoću, a iz Sportske zajednice Grada Ogulina nemamo informaciju kada će početi s grijanjem dvorane. Iza 1. studenog trebalo bi početi grijanje.

Osim što ste dobili novu kotlovnicu, utjecali ste i na okoliš te će zagađenje biti znatno
manje…

Da, osim što će škole dobiti potpuno novu kotlovnicu i ostvarit značajne financijske uštede u operativnim troškovima radi jeftinijeg energenta i to oko 40%, ne manje važno je što se doprinijelo i zaštiti okoliša, s obzirom na to da se uklanja fosilni energent – lož ulje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime