Karlovačka županija

Karlovačka županija uputila je apel za predlaganje, uvođenje te međusobno usklađenje i ujednačavanje mjera sanacije posljedica od COVID-19

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
  KARLOVAČKE ŽUPANIJE – svima

MJERE UBLAŽAVANJA ŠTETNIH POSLJEDICA COVID-19

Jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije upućujemo apel za predlaganje, uvođenje te međusobno usklađenje i ujednačavanje mjera sanacije posljedica od COVID-19, te u tom pogledu ukazujemo na sljedeće:

  1. Karlovačka županija planira I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu osigurati sredstva za neposredne mjere zaštite i sanacije posljedica korona virusa.
  2. Karlovačka županija spremna je preuzeti koordinaciju predloženih mjera gradova i općina radi međusobnog usklađenja, ujednačavanja te učinkovitijeg efekta vodeći računa o mjerama nacionalne i lokalne razine
  3. Jedinice lokalne samouprave upućujemo da u okviru svojih nadležnosti, ovisno o vlastitim proračunskim mogućnostima, žurno predlože, zatim i uvedu izravne mjere zaštite i sanacije posljedica korona virusa, u cilju podrške gospodarstvu
  4. Jedinicama lokalne samouprave predlažemo nastavak ispunjenja već stvorenih ugovornih obveza, ali i odgodu ugovaranja novih obveza, obzirom na realni rizik smanjenog prihoda proračuna lokalne, regionalne i državne uprave.

Molimo da Karlovačku županiju bez odgode izvijestite o svih predloženim i poduzetim aktivnostima, kako bismo putem međusobne koordinacije i suradnje u što većoj mjeri ublažili štetne posljedice korona virusa na području Karlovačke županije.

ŽUPAN

Damir Jelić

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime