Na koji je način organiziran rad ogulinskog Doma zdravlja i kako rade ordinacije izvan Ogulina bile su neke od tema razgovora sa Zlatom Kurelac, ravnateljicom Doma zdravlja Ogulin.

Pandemija koronavirusa utjecala je na rad i organizaciju svih zdravstvenih ustanova. Možete nam reći na koji način je organiziran rad u Domu zdravlja?

Od pojave koronavirusa kod nas, odnosno od već gotovo mjesec dana, organizirani smo po novom režimu, a prema uputama za postupanje u pružanju zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i izvanbolničkoj specijalističko- konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti Križnog stožera Ministarstva zdravstva, te Stožera Karlovačke županije. Sukladno uputama, obiteljska medicina radi prema dosadašnjem rasporedu rada u svojim ordinacijama, a dentalna medicina organizirana je u dvije smjene s dva liječnika koji obavljaju hitne i neodgodive intervencije sukladno individualnoj stručnoj procjeni. Što se tiče medicine rada, obavljaju se neodgodivi pregledi kao npr. prvi pregled za zapošljavanje. Važno je napomenuti da će HZZO  periodičke preglede medicine rada obavljene izvan propisanog roka uvažavati, odnosno ići će na njihov teret. Ginekologija radi sukladno svom uobičajenom rasporedu i obavlja hitne i neodgodive preglede te preglede trudnica. Patronaža je smanjila broj odlazaka u kućne posjete te su preorijentirani na telefonske savjete i rad u trijaži koja je postavljena na ulazu u Dom zdravlja. Sanitetski prijevoz radi kao i do sada te je uključen i u prijevoz bolesnika zaraženih koronavirusom. Pored toga, organizirana su i dežurstva vikendom i blagdanom od 8 do 20 sati za dentalnu i opću medicinu, a neki liječnici Doma zdravlja  dežuraju i u COVID ambulanti u Karlovcu.

Kako su organizirane ordinacije izvan Ogulina?

U drugim sredinama na području bivše općine Ogulin ordinacije opće medicine rade kao i do sada, a dentalne rade prema unaprijed utvrđenom rasporedu. U Josipdolu dentalna radi prema svom rasporedu, a u Plaškom ovaj tjedan dva dana, a nakon toga nastavlja u skladu sa svojim uobičajenom radnom vremenu. Uglavnom, radi se na način da su stomatolozi uvijek dostupni na telefon i onda s pacijentom dogovaraju dolazak u ordinaciju, a sve temeljem individualne stručne procjene. Raspored rada stomatologa objavljuje se na internetskim stranicama Doma zdravlja.

Prošli tjedan zbog sumnje na koronavirus jednog djeteta zatvoren je dječji odjel OB Ogulin, a liječnici i sestre poslani su u samoizolaciju. Je li to i na koji način utjecalo da Dom zdravlja?

U Domu zdravlja odmah smo po saznanju o navedenom događaju vratili dvosmjenski rad pedijatrijskih  ordinacija te smo dodatno izašli u susret bolnici na način da smo dr. Boban-  Vujnović praktički dali na dispoziciju bolnici kako bi bolnica na OHBP-u imala pokriveno dežurstvo noću za djecu. Također, dok se pedijatrijski odjel ne otvori, dežurat će i doktorica Šuljić. Na taj način Dom zdravlja je maksimalno izašao u susret bolnici kako djeca s hitnim stanjima ne bi morala u Karlovac. Inače, naše pedijatrice dr. Kojčin i dr. Erdelez- Žgela dežuraju u bolnici te smatram da bez njihovog angažmana pedijatrijski odjel ne bi mogao funkcionirati. Imamo sreće što imamo prekrasne pedijatrice čiji angažman ne prestaje radom u ordinaciji već se nesebično daju kako bi osigurali zdravstvenu skrb našoj djeci.

Bolnica prima samo hitna i akutna stanja. Je li to dodatni pritisak na liječnike opće medicine?

Razne bolesti ne čekaju prestanak epidemije već se javljaju svakodnevno. Ne samo naša bolnica, već i druge bolnice primaju hitne i neodgodive pacijente pa je pritisak i odgovornost na obiteljskim liječnicima još veći. 

Možete nam reći kakva je atmosfera u Domu zdravlja?

Mogu reći da se susrećemo s okolnostima s kojima se do sada nismo susretali.  Pri tom ne mislim samo na nas u Domu zdravlja već uopće. Na samom početku bilo je puno pitanja na koja smo tražili odgovor te smo puno razgovarali i zajedničkim naporom sa zdravstvenim osobljem pronalazili rješenja za svaku pojedinu situaciju. Situacija se mijenja iz dana u dan, a  mi se tome prilagođavamo. Rad u ovim okolnostima izuzetno je stresan. Međutim, i zdravstveni i nezdravstveni radnici pokazali su visoku razinu profesionalnosti i kooperativnosti u svom poslu kako bismo na što bolji način prebrodili ovo vrijeme i pružili zdravstvenu skrb stanovništvu. Svatko od njih u tome je dao svoj doprinos  i zahvaljujem se svima na tome.

Navikli smo da u Domu zdravlja svake godine imamo nekoliko projekata. Kakva je situacija sada?

Novonastala situacija prisilila nas je da zastanemo. Kad ovo sve prođe biti će vremena i za  taj dio, sve se stigne. Prije svega treba sačuvati zdravlje svih nas.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime